Regulamin akcji Włącz Ogród na pTAK!
Wiosna 2020

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja Włącz Ogród na pTAK!
 2. Organizatorem akcji jest stowarzyszenie Ptaki Polskie, z siedzibą przy ulicy Dolistowskiej 21, 19-110 Goniądz, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział KRS, pod numerem 253695
  (dalej również jako „Organizator”).
 3. Organizator posługuje się stroną internetową www.ogrod.jestemnaptak.pl oraz profilem Facebook facebook.com/ptakipolskie
 4. Celem akcji jest stworzenie miejsc przyjaznych ptakom i innym zwierzętom w ogrodach prywatnych.
 5. Chcemy to osiągnąć przez wysłanie 70 pakietów Ogród na pTAK! do osób, które zgłoszą się do nas wypełniając formularz na stronie ogrod.jestemnaptak.pl
 6. W akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która otrzymała zaproszenie drogą mailową lub zgłosiła się w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na profilu stowarzyszenia Ptaki Polskie (www. Facebook.com/ptakipolskie) oraz na profilu (Ładny Dom, www.facebook.com/LadnyDomPl)
 7. Liczba osób biorących udział w akcji jest ograniczona i o udziale decyduje kolejność zgłoszeń („kto pierwszy, ten lepszy”).
  Zasady akcji Włącz Ogród na pTAK!:
  Stowarzyszenie Ptaki Polskie przygotowało 70 pakietów Ogród na pTAK!
  W skład każdego pakietu wchodzi:

Nasiona kwiatów
Kwiaty wabiące ptaki (1 torebka)
Chaber bławatek (2 torebki)

Krzewy

 1. Berberys Atropurpurea (10 sztuk)
 2. Ligustr pospolity(10 sztuk)
 3. Ognik szkarłatny (1 sztuka)
 4. Jeżyna bezkolcowa (2 sztuki)
 5. Irga dammera (2 sztuki)

Krzewy które mogą mieć również formę niewysokiego drzewa (w zależności jak je poprowadzimy)

 1. Jarząb pospolity – jarzębina (10 sztuk)
 2. Głóg jednoszyjkowy (10 sztuk)
 3. Śliwa tarnina (10 sztuk)
 4. Dereń jadalny (2 sztuki)

Dajemy 9 gatunków krzewów, z których 4 mogą rosnąć też jako niewysokie drzewa.

W sumie przekazujemy 57 sztuk krzewów, które można posadzić w dowolny sposób – pojedynczo, w grupach lub jako żywopłot.

Instrukcję sadzenia krzewów oraz wysiewu łąki podamy na stronie ogrod.jestemnaptak.pl w formie filmu.
Na stronie pokażemy również trzy sposoby na aranżacje krzewów oraz nasion z pakietu.Pakiety zostaną rozesłane uczestnikom akcji, tj.
10 członkom stowarzyszenia Ptaki Polskie, którzy pierwsi odpowiedzą na zaproszenie,
10 Wolontariuszom, którzy pierwsi odpowiedzą na zaproszenie,
10 Klientom Sklepu na pTAK!,
5 nauczycielom zrzeszonym w sieci Szkoła na pTAK!, którzy pierwsi odpowiedzą na zaproszenie,
5 Przewodnikom Nocy Sów, którzy pierwsi odpowiedzą na zaproszenie,
5 aktywnym ogrodnikom, którzy brali udział w poprzedniej edycji akcji Włącz Ogród na pTAK!,
10 osobom, które pierwsze odpowiedzą na zaproszenie zamieszczone na naszym profilu Facebook, https://www.facebook.com/ptakipolskie/ oraz na profilu Ładny Dom https://www.facebook.com/LadnyDomPl/ (5 osób) i Zielony Ogródek (https://www.facebook.com/zielonyogrodek)
oraz 5 osobom, które zgłaszały się do nas w poprzedniej edycji, jednak nie otrzymały pakietów.

 1. Każdy z uczestników zobowiązuje się do wysiewu nasion, zasadzenia krzewów, jak również do przestrzegania pozostałych zasad opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Zasady uczestnictwa w akcji.
  Jeśli zgłosisz się do akcji (przez formularz na stronie www.ogrod.jestemnaptak.pl) oznacza to iż:– Wykorzystasz nasz pakiet zgodnie z celem akcji i zdajesz sobie sprawę z wymagań ogrodu (masz miejsce, gdzie wysiejesz nasiona, posadzisz krzewy oraz powiesisz budkę)- Zadajesz sobie sprawę, że rośliny należy pielęgnować, podlewać oraz „doglądać”.Etap 0
  Zgłaszasz się do akcji wypełniając formularz na stronie https://ogrod.jestemnaptak.pl/zglos-sie/, podając nam
  adres e-mail /
  swój status (członek Klubu Ptaków Polskich/ Wolontariusz/ Nauczyciel zrzeszony w Szkole na pTAK! / Przewodnik Nocy Sów/inna osoba) /
  Imię/
  Nazwisko/Etap I
  Weryfikujemy otrzymane zgłoszenia i kontaktujemy się poprzez e-mail z osobami, które spełniły warunki, o których mowa w punktach 5 i 6; jeśli się z Tobą skontaktujemy zobowiązujesz się podać nam dane niezbędne do wysyłki pakietu Ogród na pTAK!, tj.:
  Imię /
  Nazwisko /
  Miasto /
  Kod /
  Ulica /
  Gdzie stworzę ogród na pTAK!? (miasto).
  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz nam powyższych danych w terminie 3 dni od momentu otrzymania od nas wiadomości, wówczas kontaktujemy się z osobami, które znalazły się poza podstawową listą (zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”). Powtarzamy ten mechanizm aż do uzyskania liczby uczestników, o której mowa w punkcie 6.c.Etap II
  Po otrzymaniu pakietu Ogród na pTAK! pokaż nam jak wygląda Twój Ogród na pTAK! przez wgranie zdjęć na stronie ogrod.jestemnaptak.pl. Przez wgranie zdjęcia (zdjęć) na stronę udzielasz Organizatorowi licencji niewyłącznej na wykorzystywanie tego zdjęcia (tych zdjęć) na stronie ogrod.jestemnaptak.pl orazptakipolskie.pl, jestemnapTAK.pl oraz facebook.com/ptakipolskie i innych materiałach promocyjnych Organizatora wydawanych w formie papierowej lub elektronicznej.Etap III
  Aby zobrazować jak rozwija się nasz wspólny Ogród prześlesz nam zdjęcia z kolejnych miesięcy, poprzez wgranie ich na stronie ogrod.jestemnaptak.pl. Ukażą się następnie na stronie, w zakładce Relacje z ogrodów. Zdjęcia możesz wgrywać każdego miesiąca; minimum jedno zdjęcie przesłane nam w kolejnych miesiącach:– maj 2020 – lipiec 2021.Etap IV
  Kiedy rośliny zostaną zasadzone, a łąka wysiana, poprosimy Cię o opisanie Twojego ogrodu dokładniej.
 3. Zgłaszając się do akcji zobowiązujesz się do podania nam minimum danych: (powierzchnia ogrodu / liczba krzewów, drzew / gatunki krzewów i drzew / wiek drzew / sposób pielęgnacji trawnika / gatunki kwiatów / dokarmianie ptaków (tak, czy nie) / liczba budek) Zachęcac jednak będziemy do uzupełniania wszystkich danych w przesłanym formularzu. Pozwoli nam to w przyszłości – przy okazji akcji liczenia ptaków ogrodowych – wykazać w jaki sposób rodzaj ogrodu wpływa na populacje ptaków i lokalną Przyrodę. Chętni – opiszą swój ogród na pTAK!, co ukaże się również na stronie ogrod.jestemnaptak.pl w zakładce Wasze opowieści, przy zdjęciach danego ogrodu na pTAK! Zachęcamy do przesyłania opisów!
 4. Jeśli nie będziesz w stanie wypełnić naszych wymagań (okazało się, że nie masz możliwości zainstalowania ogrodu na pTAK!), odeślesz nam cały pakiet na swój koszt. Niech służy innym!Twoje dane są u nas bezpieczne – sprawdź naszą Politykę Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych. Na stronie akcji udostępnimy jedynie nazwę Twojego ogrodu, zdjęcia i miasto, w którym się znajduje. Pozostałe dane są znane tylko administratorowi danych (stowarzyszenie Ptaki Polskie).
 5. Czas trwania akcji.
  Akcja Włącz Ogród na pTAK! (rozumiana tutaj jako przyjmowanie zgłoszeń, przesłanie pakietów, zasadzenie oraz powieszenie budki i przesłanie relacji z prowadzenia ogrodu / sadzenia / wyników ) rozpoczyna się 10 kwietnia, 2020 roku i kończy 30 lipca 2021 roku.