Regulamin akcji Włącz Ogród na pTAK!
Wiosna 2022

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja Włącz Ogród na pTAK! Wiosna 2022.
 2. Organizatorem akcji jest stowarzyszenie Jestem na pTAK!, z siedzibą przy ulicy Dolistowskiej 21, 19-110 Goniądz, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział KRS, pod numerem 0000 253695
  (dalej również jako „Organizator”).
 3. Organizator posługuje się stroną internetową https://ogrod.jestemnaptak.pl, https://jestemnapTAK.pl oraz profilem Facebook facebook.com/stowarzyszenie.jestemnapTAK, profilem Instagram Jestem na pTAK! oraz Ogród na pTAK!
 4. Celem akcji jest stworzenie miejsc przyjaznych ptakom i innym zwierzętom w ogrodach prywatnych.
 5. Chcemy to osiągnąć przez wysłanie 70 pakietów Ogród na pTAK! do osób, które zgłoszą się do nas wypełniając formularz na stronie ogrod.jestemnaptak.pl
 6. W akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która otrzymała zaproszenie drogą mailową lub zgłosiła się w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na profilu stowarzyszenia na Facebook’u oraz na Instagramie.
 7. Liczba osób biorących udział w akcji jest ograniczona i o udziale decyduje kolejność zgłoszeń („kto pierwszy, ten lepszy”).
 8. Zasady akcji Włącz Ogród na pTAK!:
  Stowarzyszenie Jestem na pTAk! przygotowało 70 pakietów Ogród na pTAK!, które prześle chętnym w terminie do końca czerwca 2022 roku.
  35 pakietów pt. Schronienie pod Kłokoczką, a w każdym:
  Drzewa i krzewy: kłokoczka południowa, morwa biała, trzmielina
  Byliny: chaber górski, przetacznik długolistny, jeżówka
  Budka dla Pleszki
 9. 35 pakietów pt. Raj przy Rokitniku, a w każdym:
  Drzewa i krzewy: dereń jadalny, morwa czarna, rokitnik pospolity
  Byliny: czyściec wełnisty, pysznogłówka, jeżówka
  Budka dla Pleszki
 10. Pakiety zostaną rozesłane uczestnikom akcji, tj. do:
  Członkiń lub Członków Klubu na pTAK! – 10 pakietów
  Darczyńców stowarzyszenia Jestem na pTAK! – 10 pakietów
  Członkiń lub Członków ROD w Opolu  (grono zaprzyjaźnionych działkowiczów) – 10 pakietów
  Nauczycieli lub Nauczycielek na pTAK! – 5 pakietów
  Młodzieży zaprzyjaźnionej akcji Organizacje Społeczne. To działa. – 5 pakietów
  Naszych sympatyków na Facebooku – 5 pakietów
  Obserwujących nasz profil Ogród na pTAK! – 5 pakietów
  Obserwujących nasz profil Jestem na pTAK! – 5 pakietów
  Zaprzyjaźnionych Ogrodników na pTAK! – 15 pakietów
 11. Każdy z uczestników zobowiązuje się do zasadzenia kwiatów oraz krzewów, ich pielęgnacji oraz do późniejszego pokazywania nam efektów na stronie.
 12. Zasady uczestnictwa w akcji.
  Jeśli zgłosisz się do akcji (przez formularz na stronie www.ogrod.jestemnaptak.pl) oznacza to iż:– Wykorzystasz nasz pakiet zgodnie z celem akcji i zdajesz sobie sprawę z wymagań ogrodu (masz miejsce, gdzie wysiejesz nasiona, posadzisz krzewy oraz powiesisz budkę)- Zadajesz sobie sprawę, że rośliny należy pielęgnować, podlewać oraz „doglądać”.
 13. Etap 0
  Zgłaszasz się do akcji wypełniając formularz na stronie https://ogrod.jestemnaptak.pl/zglos-sie/, podając nam
  adres e-mail /
  swój status (członek Klubu na pTAK!/ Wolontariusz/ Nauczyciel zrzeszony w Szkole na pTAK! /inna osoba) /
  Imię/
  Nazwisko/
 14. Etap I
  Weryfikujemy otrzymane zgłoszenia i kontaktujemy się poprzez e-mail z osobami, które spełniły warunki, o których mowa w punktach 5 i 6; jeśli się z Tobą skontaktujemy zobowiązujesz się podać nam dane niezbędne do wysyłki pakietu Ogród na pTAK!, tj.:Imię /
  Nazwisko /
  Miasto /
  Kod /
  Ulica /
  Gdzie stworzę ogród na pTAK!? (miasto).
  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz nam powyższych danych w terminie 2 dni od momentu otrzymania od nas wiadomości, wówczas kontaktujemy się z osobami, które znalazły się poza podstawową listą (zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”). Powtarzamy ten mechanizm aż do uzyskania pożądanej liczby uczestników i uczestniczek.
 15. Etap II
  Po otrzymaniu pakietu Ogród na pTAK! pokaż nam jak wygląda Twój Ogród na pTAK! przez wgranie zdjęć na stronie ogrod.jestemnaptak.pl. Przez wgranie zdjęcia (zdjęć) na stronę udzielasz Organizatorowi licencji niewyłącznej na wykorzystywanie tego zdjęcia (tych zdjęć) na stronie ogrod.jestemnaptak.pl oraz ptakipolskie.pl, jestemnapTAK.pl oraz facebook.com/stowarzyszenie.jestemnapTAK i innych materiałach promocyjnych Organizatora wydawanych w formie papierowej lub elektronicznej.
 16. Etap III
  Aby zobrazować jak rozwija się nasz wspólny Ogród prześlesz nam zdjęcia z kolejnych miesięcy, poprzez wgranie ich na stronie ogrod.jestemnaptak.pl. Ukażą się następnie na stronie, w zakładce Relacje z ogrodów. Zdjęcia możesz wgrywać każdego miesiąca; minimum jedno zdjęcie przesłane nam w kolejnych miesiącach:– czerwiec 2022 – listopad 2022.
 17. Etap IV
  Kiedy rośliny zostaną zasadzone, poprosimy Cię o opisanie Twojego ogrodu dokładniej.
 18. Zgłaszając się do akcji zobowiązujesz się do podania nam minimum danych: (powierzchnia ogrodu / liczba krzewów, drzew / gatunki krzewów i drzew / wiek drzew / sposób pielęgnacji trawnika / gatunki kwiatów / dokarmianie ptaków (tak, czy nie) / liczba budek) Zachęcać jednak będziemy do uzupełniania wszystkich danych w przesłanym formularzu. Pozwoli nam to w przyszłości – przy okazji akcji liczenia ptaków ogrodowych – wykazać w jaki sposób rodzaj ogrodu wpływa na populacje ptaków i lokalną Przyrodę. Chętni – opiszą swój ogród na pTAK!, co ukaże się również na stronie ogrod.jestemnaptak.pl w zakładce Wasze opowieści, przy zdjęciach danego ogrodu na pTAK! Zachęcamy do przesyłania opisów!
 19. Jeśli nie będziesz w stanie wypełnić naszych wymagań (okazało się, że nie masz możliwości zainstalowania ogrodu na pTAK!), odeślesz nam cały pakiet na swój koszt. Niech służy innym! Twoje dane są u nas bezpieczne – sprawdź naszą Politykę Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych. Na stronie akcji udostępnimy jedynie nazwę Twojego ogrodu, zdjęcia i miasto, w którym się znajduje. Pozostałe dane są znane tylko administratorowi danych (stowarzyszenie Jestem na pTAK!).
 20. Czas trwania akcji.
  Akcja Włącz Ogród na pTAK! (rozumiana tutaj jako przyjmowanie zgłoszeń, przesłanie pakietów, zasadzenie i przesłanie relacji z prowadzenia ogrodu / sadzenia / wyników ) rozpoczyna się 20 maja 2022 roku i kończy 20 września  2023 roku.