Regulamin akcji Włącz Ogród na pTAK!
Wiosna 2019

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja Włącz Ogród na pTAK!
 1. Organizatorem akcji jest stowarzyszenie Ptaki Polskie, z siedzibą przy ulicy Dolistowskiej 21, 19-110 Goniądz, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział KRS, pod numerem 253695 (dalej również jako „Organizator”). Organizator posługuje się stroną internetową www.ogrod.jestemnaptak.pl oraz profilem Facebook facebook.com/ptakipolskie
 1. Celem akcji jest stworzenie miejsc przyjaznych ptakom i innym zwierzętom w ogrodach prywatnych.
  Chcemy to osiągnąć przez wysłanie 50 pakietów Ogród na pTAK! do osób, które zgłoszą się do nas wypełniając formularz na stronie ogrod.jestemnaptak.pl
 1. W akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która otrzymała zaproszenie drogą mailową lub zgłosiła się w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na profilu stowarzyszenia Ptaki Polskie (www. Facebook.com/ptakipolskie)
 1. Liczba osób biorących udział w akcji jest ograniczona i o udziale decyduje kolejność zgłoszeń („kto pierwszy, ten lepszy”).
 1. Zasady akcji Włącz Ogród na pTAK!:
  Stowarzyszenie Ptaki Polskie przygotowało 50 pakietów Ogród na pTAK!
  W skład każdego pakietu wchodzi:
  – nasiona (mieszanka „kwietna łąka”)
  – sadzonki krzewów (ligustr – 10 szt.)
  – budka lęgowa Typu AInstrukcję montażu budki, zasadzenia krzewów oraz wysiewu łąki podamy na stronie ogrod.jestemnaptak.pl.Pakiety zostaną rozesłane uczestnikom akcji, tj. 10 członkom stowarzyszenia Ptaki Polskie, którzy pierwsi odpowiedzą na zaproszenie, 10 Wolontariuszom, którzy pierwsi odpowiedzą na zaproszenie, 10 nauczycielom zrzeszonym w sieci Szkoła na pTAK!, którzy pierwsi odpowiedzą na zaproszenie, 10 Przewodnikom Nocy Sów, którzy pierwsi odpowiedzą na zaproszenie oraz  10 osobom, które pierwsze odpowiedzą na nasze zaproszenie zamieszczone na profilu Facebook, facebook.com/ptakipolskie Każdy z uczestników zobowiązuje się do wysiewu nasion, zasadzenia krzewów oraz montażu budki, jak również do przestrzegania innych zasad opisanych poniżej.
 1. Zasady uczestnictwa w akcji
  Jeśli zgłosisz się do akcji (przez formularz na stronie www.ogrod.jestemnaptak.pl) oznacza to iż:
  – Wykorzystasz nasz pakiet zgodnie z celem akcji i zdajesz sobie sprawę z wymagań ogrodu (masz miejsce, gdzie wysiejesz nasiona, posadzisz krzewy oraz powiesisz budkę)- Zadajesz sobie sprawę, że rośliny oraz budkę należy kontrolować, pielęgnować, podlewać oraz „doglądać”- Zobwiązujesz się do przekazania nam (Organizatorowi) minimum danych odnośnie ogrodu.
 1. Etap 0 – zgłaszasz się do akcji wypełniając formularz na stronie https://ogrod.jestemnaptak.pl/zglos-sie/, podając nam
  adres e-mail /
  swój status (członek Klubu Ptaków Polskich/ Wolontariusz/ Nauczyciel  zrzeszony w Szkole na pTAK! / Przewodnik Nocy Sów/inna osoba) /
  Imię/
  Nazwisko/
 2. etap I – weryfikujemy otrzymane zgłoszenia i kontaktujemy się poprzez e-mail z osobami, które spełniły warunki, o których mowa w punktach 5 i 6; jeśli się z Tobą skontaktujemy zobowiązujesz się podać nam dane niezbędne do wysyłki pakietu Ogród na pTAK!, tj.:
  Imię /
  Nazwisko /
  Miasto  /
  Kod /
  Ulica /
  Gdzie stworzę ogród na pTAK!? (miasto). Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz nam powyższych danych w terminie 3 dni od momentu otrzymania od nas wiadomości, wówczas kontaktujemy się z osobami, które znalazły się poza podstawową listą (zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”). Powtarzamy ten mechanizm aż do uzyskania liczby uczestników, o której mowa w punkcie 6.c.
 3. etap II – po otrzymaniu pakietu Ogród na pTAK! pokaż nam jak wygląda Twój Ogród na pTAK! przez wgranie zdjęć na stronie ogrod.jestemnaptak.pl. Przez wgranie zdjęcia (zdjęć) na stronę udzielasz Organizatorowi licencji niewyłącznej na wykorzystywanie tego zdjęcia (tych zdjęć) na stronie ogrod.jestemnaptak.pl orazptakipolskie.pl, jestemnapTAK.pl oraz facebook.com/ptakipolskie i innych materiałach promocyjnych Organizatora wydawanych w formie papierowej lub elektronicznej.
 4. Etap III Aby zobrazować jak rozwija się nasz wspólny Ogród prześlesz nam zdjęcia z kolejnych miesięcy, poprzez wgranie ich na stronie ogrod.jestemnaptak.pl. Ukażą się następnie na mapie jako artykuł w zakładce Mapa i opowieści. Zdjęcia możesz wgrywać każdego miesiąca; minimum jedno zdjęcie przesłane nam w kolejnych miesiącach:– maj 2019– lipiec 2019
  – wrzesień 2019
  – listopad 2019
  – luty 2020
  – kwiecień 2020
  – czerwiec 2019
  – lipiec 2020
  Chętni  – opiszą swój ogród na pTAK!, co ukaże się również na stronie ogrod.jestemnaptak.pl w zakładce Mapa i opowieści, przy zdjęciach danego ogrodu na pTAK! Zachęcamy do przesyłania opisów!Jeśli nie będziesz w stanie wypełnić naszych wymagań (okazało się, że nie masz możliwości zainstalowania ogrodu na pTAK!), odeślesz nam cały pakiet na swój koszt. Niech służy innym!Twoje dane są u nas bezpieczne – sprawdź naszą Politykę Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych. Na stronie akcji udostępnimy jedynie nazwę Twojego ogrodu, zdjęcia i miasto, w którym się znajduje. Pozostałe dane są znane tylko administratorowi danych (stowarzyszenie Ptaki Polskie).
 5. Czas trwania akcji
  Akcja Włącz Ogród na pTAK! (rozumiana tutaj jako przyjmowanie zgłoszeń, przesłanie pakietów, zasadzenie oraz powieszenie budki i przesłanie relacji z prowadzenia ogrodu / sadzenia / wyników ) rozpoczyna się 10 kwietnia, 2019 roku i kończy 30 lipca 2020 roku.