Cały oblepiony i jeszcze mu mało-trzmiel przy pracy.