Majowy spacer Doliną Gościnną w okolicy stoku Dębowiec.