Pomimo deszczu wysadzałam dzisiaj ostatnie krzewy. Cały czas obserwowana byłam przez niektóre ptaki, a w szczególności zaciekawiona była ta oto ptaszyna – to samiczka pleszki.