Oddzieliliśmy od łąki, części rabatowej i części leśnej jeszcze fragment z roślinnością typowo ozdobną- modrzewiem naszczepionym, wierzbą naszczepioną, tawułą, świerkiem ozdobnym, perukowcem, dereniem oraz brzozą, która doda kontrastu pięknem bieli. Ta część sąsiaduje z naszą łąką