w naturalistycznym stylu jest schronieniem dla wielu ptaków.