Mimo, że nie jest to zima i teoretycznie ptaki mają masę owadów, to karmnik wciąż funkcjonuje. Ze słonecznika chętnie korzysta ptasia młodzień, która niedawno odłączyła się od rodziców. Najczęściej z darmowego jedzenia korzystają młodsziutkie sikory bogatki, modraszki, wróble i dzwońce.