Dziś,oprócz posadzenia roślin,posprzątałem domek dla jeża. Usunąłem stare ślady zamieszkania,wyłożyłem świeże sianko dla “gospodarza”!