Ideą naszego ogrodu jest to, aby cały czas się w nim coś ciekawego działo. Zamierzamy przygotowywać nasadzenia różnych roślin, które będą kwitły w różnych miesiącach.