Migrujące kormorany obserwowane przeze mnie w ogrodzie “RELAX”