Dziś dosadzanie kolejnych roślin, bo wreszcie przestało choć na chwilę padać…