Rękawice, szpadel, grabie i… do pracy. W przygotowaniu terenu, pomógł mi Pan Bogdan, konserwator z naszej szkoły. Praca została wykonana w kwietniu 2019, po otrzymaniu sadzonek.