Wraz z Kaliną został wsadzony jeszcze ognik i jeżyna bezkolcowa. Zostały nam do wsiania tylko nasiona na kwietną łąkę…