Zestaw startowy dotarł już w połowie maja. Niestety pogoda nie sprzyjała w rozpoczęciu prac od razu.
Trzeba też było rozplanować, co, gdzie i jak.

Tak, żeby ptakom było jak najlepiej!