… bardzo sucho, ale niektóre kwiaty są bardziej odporne na brak wody i szybko regenerują się po kilku kroplach.
Za chwilę rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Pan Woźny chodzi wokół naszej przeschniętej łąki, z wielką ochotą by kosić 🙂
Postanowiliśmy, że zrobimy to sami, w odpowiednim czasie i odpowiednim sprzętem – ale o tym: niedługo.