Przez deszcze trochę później posialiśmy łąkę, ale już wschodzi.