Wreszcie zakwitł głóg. Jest to już duże drzewko, samosiejka. Obok wyrasta nowy, a w innej części podwórka rośnie około 2 metrowy głóg z różowymi kwiatkami i w tym roku po raz pierwszy kwitnie.