Łąka kwietna, wysiana w zeszłym roku, lada dzień wybuchnie feerią barw, wabiąc pszczoły i motyle – nie możemy się doczekać!