Ostatnie dzni grudnia a na moim terasie takie oto piękne pelargonie kaskadowe – obecnie ulubione miejsce wróbli.