Oto pierwsze rośliny wychylają się ku słońcu na mojej kwietnej łące.