Ogród został założony przy Szkole Podstawowej nr 11 w Płocku. Prowadzenie ogrodu jest jednym z zadań, jakie realizuję w ramach szkolnej działalności. Działanie pogrodu ma wzbogacić ofertę szkoły, zachęcić dzieci do obcowania z przyrodą i podziwiania jej, nauczy dzieci odpowiedzialności. Prowadzenie ogrodu wzbogaca zajęcia świetlicy szkolnej, zachęca nauczycieli i dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mam nadzieję, żę klasy będą realizowały część zajęć, zwłaszcza przyrodniczych, w ogrodzie.