Rusałka admirał na wdzięcznych marcinkach – ostatnich kwiatach tej jesieni.