Cieszymy się, że paczka do nas dotarła. Roślinki są w całości jak również budka dla ptaków. Jutro nasadzenia!