Czerwiec rozkwitł na naszej łączce pięknym dywanem kwiatów. Owady mają tutaj raj na ziemi…