Stara jabłoń w moim ogrodzie nie tylko rodzi pyszne jabłka, daje dużo cienia, pięknie kwitnie na wiosnę, przyciągając roje pszczół, ale jest także miejscem gniazdowania ptaków w powstałych w jej pniu dziuplach.