Krzaczory posadzone, obserwujemy i będziemy skwapliwie donosić.