W moim ogrodzie kosy, dzięcioły, kowaliki, mysikróliki, sikory bogatki, modraszki i ubogie, czasem nawet kopciuszki i pleszki znajduja pożywienie i schronienie. Dużym powodzeniem cieszą się owoce borówki amerykańskiej i kwiat słonecznika. Bogactwo kwiatów wabi swym nektarem owady.