A jak miewa się bordowolistny berberys? Doskonale zaadaptował się w naszym ogrodzie.