Niedługo po zamontowaniu karmnika, pojawił się dzięcioł. Nie był zainteresowany ziarnami, ale opukiwaniem konstrukcji werandy.