…i głośno. Feria barw, szczebiot młodych kosów i zawsze-głodnych szpaków otacza nas wokoło.