Staramy się wykorzystać różne miejsca, aby nasza szkoła była zieloną szkołą, otoczoną kwiatami, roślinami zielnymi.