I zakwitają już pierwsze rośliny kwietnej łąki wysianej z nasion.