Łąka kwietna się zagęszcza i przyciaga pszczoły oraz motyle.