Kiedy po deszczach i chłodach wreszcie wyszło słońce, wysiałyśmy naszą łąkę kwietną. Czekamy na pierwsze zielone łebki! 🙂