Pomimo suszy łąka zaczyna nabierać cudownych barw i już można spotkać gości