…i kolejny kwiczoł z mojego ogrodu. Tym razem objada ognika.