Nasz ogród a raczej pole ogrodnicze (ok. 0,5ha) mieści się przy Oddziale w Mikołowie Śląskiego Ośrodka Rolniczego. Na ogród Jestem na pTAK mamy zarezerwowane 2-3 poletka na kwaterze bylin,bo tak mamy wydzielone poszczególne rośliny ozdobne. Mamy też poletko z warzywami oraz facelia, gorczycą i łubinem. Te ostatnie posiane są w tym roku po 10-ciu odmianach ziemniakach, dla wzbogacenia gleby w próchnicę, azot jej oczyszczenie.