Nie pada! Możemy zaczynać.
Spójrzcie na nasz teren, który chcemy zagospodarować.