Do jarzębiny,kaliny,głogu irgi dołączyły owoce ognika,pięknie w tym roku wszystko obrodziło-będzie ostra zima?Natura wie lepiej.