A tymczasem pod gruszką, gdzie w zimie stał karmnik, powstała łączka.
Len i słoneczniki pojawiają się też w najmniej spodziewanych zakątkach ogrodu. I tak to ptaszyny odwalają za mnie część roboty.