Cała rodzina zaangażowała się w sadzenie.
Ligustr, głóg, jarzębina i śliwa znalazły już swoje dołki i zostały podlane 🙂