Budkę lęgowa zajęły sikory. Czy znajdziecie ich przedstawicielkę na zdjęciu?