Majowy spacer Doliną Gościnną, w okolicy stoku Dębowiec.