Tarnina rusza powoli, nie spieszy się. Pojawiają się już jednak pierwsze listki i zielone gałązki.