Nasze oczko wodne jest chętnie odwiedzane przez różne gatunki ptaków: cierniówki, piegże, bogatki, modraszki, szpaki, kosy, dzierlatki, pliszki siwe, makolągwy, mazurki, wróble, sójki, sroki, zięby….