Tak wyglądał teren przed otrzymaniem przesyłki i rozpoczęciem prac.